achterstallig

achterstallig
{{achterstallig}}{{/term}}
backoverdue, in arrears
voorbeelden:
1   achterstallige huur rent arrears, back rent
     achterstallig onderhoud overdue maintenance
     achterstallige schulden outstanding debts
     achterstallig worden/zijn become/be overdue
     het achterstallige the arrears

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”